ที่ดินคือชีวิต...ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

โดย องค์การแอคชั่นเอด ประเทศไทย

สถานที่:

ห้อง BB204

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.