พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ

โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

สถานที่:

ห้อง BB205

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.