การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์

โดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

สถานที่:

ห้อง Auditorium ชั้น 3

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.