ปาฐกถาพิเศษ

โดย 2) นายอายุ จือปา คนรุ่นใหม่ผู้พัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง และเจ้าของแบรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา”

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 09:30 - 10:00 น.